Åbn hjertet – tilgiv og giv slip

Lær at tilgive

Tilgivelse kan være vanskeligt –

Hvis du er blevet tilstrækkeligt såret eller har mistet noget værdifuldt. Det kan være, at du har selvstraffende tanker og skal tilgive dig selv. Uanset om det handler om dig selv eller andre, så er tilgivelse vigtigt. Tilgivelses-processen skal fremfor alt være for din egen skyld og ikke for andres. Når du tilgiver slipper du en destruktiv følelse, som skaber modstand, og som ikke er god for dig, men rent faktisk nærmere ødelægger dig. Det betyder ikke, at du billigere personens (eller egne) ord eller handlinger; du giver bare slip på den smerte eller det ubehag, du bærer på – og først der, kan du kan komme videre i dit liv.

Du skal tilgiver altså for at komme fri af den fortid, der binder dig og skaber modstand, så du kan hele dig selv og vokse som menneske.

Du kan ikke presse tilgivelse igennem –

du skal være klar til det, og følelserne skal med. Til at begynde med skal du dog træffe et valg om, at du vil tilgive.

Der er mange forskellige tilgivelses-ritualer, men inden disse ritualer er det vigtigt, at du får kroppen med. Det er specielt dit hjerte, som skal åbnes. Derfor anbefaler jeg altid, at du starter med at lave en meditation, hvor du connecter til kroppen med fokus på hjertet. Det er nemlig vigtig, at vi ikke kun tilgiver med hjernen – smerten skal forløses i kroppen også.

Sådan åbner du hjertet og tilgiver:

  1. Start med at connect med kroppen via dit åndedræt, bliv afslappet
  2. Skab hjerte fokus og træk vejret gennem hjertet – lig en hånd på dit hjerte – lig her 2-5 min.
  3. Skab så en hjerte følelse – tænk på noget kærligt og fordel denne følelse rundt i kroppen
  4. Påkald dig så en følelse af tilgivelse – skab en power og et lys med tilgivelse, så den kan hjælpe dig med at slippe alle skadelige bånd mellem dig og den anden person eller selve oplevelsen, der har holdt dig fast. Bed kroppen og dig selv om at ophæve alt nag, vrede, sårethed og mistillid mellem os. Kære………, jeg tilgiver dig.
  5. Skab så kontakt til maven, og løft disse fastlåste følelser, personen og eller oplevelsen op i dit hjerte. Lad tilgivelsen og kærligheden omfavne det og tilgiv så kærligt det hele.
  6. Bed dig selv om at alle skadelige energier må blive opløst af hjertets kærlighed og tilgivelse.
  7. Bliv liggende med dybe åndedrag og mærk letheden.

Kærlige hilsner Pernille Skall